Splošni pogoji o najemu teniških igrišč

1. člen

S teniškimi igrišči upravlja Lazebnik d.o.o. (v nadaljevanju: upravljavec). Splošni pogoji so sestavni in neločljivi del pogodbe o vsakokratnem najemu teniških igrišč s strani uporabnikov v izbranem terminu, preko rezervacijskega sistema.

2. člen

Uporabnik se zavezuje plačati najemnino za najem teniškega igrišča v skladu z veljavnim cenikom.

3. člen

Rezervacija igrišča je možna izključno preko spletnega rezervacijskega sistema. V primeru zlorabe rezervacijskega sistema si upravljavec zadržuje pravico, da uporabnika, ki bi po oceni upravljavca zlorabil rezervacijski sistem sankcionira z blokado dostopa do rezervacijskega sistema. O blokadi mora upravljavec uporabnika nemudoma obvestiti.

4. člen

Rezervacija terminov je možna za največ 90 dni v naprej. Odpoved termina je možna preko sporočila na email info@penzionpark.si ali preko SMS sporočila na telefonsko številko 031 750 009 , najkasneje 4 ure pred pričetkom koriščenja rezerviranega termina.
V primeru odpovedi bo uporabnik prejel potrdilo oodpovedi rezervacije, v elektronski obliki (elektronska pošta) ali v obliki SMS sporočila.
V primeru nepravočasne odpovedi rezervacije je uporabnik dolžan poravnati stroške rezerviranega termina, ne glede na to, da igrišče v izbranem terminu ni bilo koriščeno.
V primeru nenadnih slabih vremenskih pogojev, ki se pojavijo manj kot 4 ure pred pričetkom igranja (dež, nevihta, močan veter), je uporabnik dolžan na telefonsko številko 031 750 009 vobliki SMS sporočila obvestiti upravljavca o preklicu rezerviranega termina zaradi vremenskih razmer. V primeru, da uporabnik o tem ne obvesti upravljavca, je dolžan poravnati stroške najema, ne glede na to, ali je bilo igrišče zaradi vremenskih razmer koriščeno ali ne.

5. člen

Uporabniki uporabljajo teniška igrišča na lastno odgovornost. V času uporabe so vsakokratni
uporabniki odgovorni tudi za varnost vseh, ki se nahajajo znotraj ograjenih igrišč.